Quý Vị Có Biết Không?

Niên học 2017-2018 bắt đầu với hơn 161,000 học sinh quay trở lại trường vào ngày thứ Ba 5 tháng 9. Hơn 900 giáo chức đã được tuyển dụng, và có 26 hiệu trưởng mới đang háo hức làm quen với các học sinh mới và gia đình của họ. Có tất cả 14 vị hiệu trưởng mới tại cấp tiểu học, 6 hiệu trưởng cho cấp trung học cấp II, và 5 vị hiệu trưởng cho trung học cấp III. Một hiệu trưởng tạm thời cho trường trung học cấp II.